tag cover
6 bài viết
#Elon musk-twitter
Sau khi sa thải hơn 50% nhân viên ở Twitter, Elon Musk giờ lại tuyển người!
0 Bình luận 1 tuần trước
Twitter sẽ mang lại "tích xanh" Verified vào ngày 29 tháng 11
0 Bình luận 2 tuần trước
Sa thải CEO thôi chưa đủ, Elon Musk chuẩn bị "đá bay" hơn 1 nửa số nhân viên tại Twitter?
0 Bình luận 4 tuần trước
Elon Musk chính thức sở hữu Twitter, 
ăn mừng bằng cách sa thải ngay CEO và CFO,...
0 Bình luận 1 tháng trước
Elon à, anh em Fan MU không phải là trò đùa!
0 Bình luận 3 tháng trước
Elon Musk bị chính Twitter kiện khi "chưa qua cầu đã rút ván"!
0 Bình luận 4 tháng trước