tag cover
39 bài viết
#Windows 10
Sắp có bản cập nhật mới, quan trọng cho Windows 10!
0 Bình luận 2 tuần trước
Sau 8 tháng, Windows 11 cũng đã đuổi kịp Windows 10 về mặt hiệu năng
0 Bình luận 1 tháng trước
Windows sẽ có một sự thay đổi lớn vào ngày 24 tháng 6
0 Bình luận 1 năm trước
Một tuần trải nghiệm Windows 10 trên M1 qua Parallels: Chưa đủ ổn định
1 Bình luận 1 năm trước
Microsoft "trảm" Windows 10X để tập trung phát triển Windows 10?
0 Bình luận 1 năm trước
Bản cập nhật Windows 21H1 đã sẵn sàng!
0 Bình luận 1 năm trước
Windows 10 Sun Valley sẽ cải thiện trải nghiệm âm thanh Bluetooth ở nhiều mặt
0 Bình luận 1 năm trước
Microsoft công bố Windows 10 đã đạt mốc 1,3 tỷ người sử dụng
0 Bình luận 1 năm trước